вівторок, 14 квітня 2020 р.

Підсумкові завдання до теми "Автоматичні вимкачі"
Підсумкові завдання 
до теми «Низьковольтні автоматичні вимикачі»

1             1.    Перерахуйте конструктивні елементи автоматичного вимикача2. Впишіть пропущені слова:
Основним елементом теплового розчіплювача є ___________. Нагріваючись під дією _______ перевантаження, що проходить через неї, пластина згинається. Її вільний правий кінець переміщається вниз і, долаючи зусилля пружини, обертає _______. Зуб важеля виходить із зчеплення з фігурною деталлю. Під дією пружини  фігурна деталь обертається довкола своєї осі на деякий кут і змінюється положення важелів. Це викликає відключення автомата з витримкою часу, що знаходиться в зворотній залежності від сили струму. Отже, чим більше сила струму, що проходить через пластину, тим менше ______ потрібно для відключення автомата.
Банк відповідей: важіль, біметалева пластина, струм, час

3.              Дайте визначення :
Тепловий розчіплювач -________________________________
Автоматичний вимикач_________________________________

4.              Визначіть, який з представлених електричних апаратів є автоматичний вимикач:


 
А) ,Б) ,В) ,Г) ,Д)

6. Визначіть параметри вимикачів за позначками на їх корпусі та дайте відповідь на запитання : чи можна ці вимикачі використати для захисту приладів від надструмів у трифазній електромережі?четвер, 9 квітня 2020 р.

План-конспект до уроку виробничого навчання з теми "Ремонт кнопочних станцій"


«Ремонт пакетних вимикачів, кнопок і ключів управління»
Кнопки управління.
Кнопки управління складаються із пластмасової кнопки 1 та корпусу 9, всередині якого розташовані контакти і пружини. Кнопка запресована на стальному стержні 3. На кінці стержня закріплений контактний мостик 6 з пружиною 7. Провід електричних ланцюгів управління приєднуються гвинтами 8 до розмикаючих 4 та замикаючих 5 контактів (в кнопках нового зразку є тільки замикаючі контакти в кнопці «Пуск» та розмикаючі в кнопці «Стоп») На циліндричній частині кнопки, яка виступає всередині корпусу, змонтована пружина 2. Кнопка закріплена за допомогою гвинтів. Якщо поставити декілька кнопок в одному блоці, утвориться кнопочний пост, або кнопочна станція. 

четвер, 2 квітня 2020 р.

Будова сонячних батарей


тема :ПРИНЦИП ДІЇ СОНЯЧНОГО ЕЛЕМЕНТА
Будова найпростішого сонячного елементу та основний принцип його дії наступні. Береться звичайний напівпровідник - дві пластини, приєднані одна до одної. Вони вироблені з кремнію з додаванням в кожну з них певних домішок, завдяки яким отримуються елементи з потрібними властивостями: перша пластина має надлишок валентних електронів, друга ж, навпаки, їх недолічує. У підсумку, в напівпровіднику є шар негативно заряджений і шар позитивно заряджений, тобто шари «n» і «p».


На самій межі дотику цих пластин є зона замикаючого шару. Цей шар протидіє переходу надлишкових електронів з шару «n» у шар «p», де даних електронів не вистачає (місця з відсутніми електронами називають дірками). Якщо підключити до подібного напівпровідника зовнішнє джерело живлення («+» до «p» і «-» до «n»), то зовнішнє електричне поле змусить електрони подолати замикаючу зону і через провідник потече струм.

субота, 28 березня 2020 р.

Сонячні електростанції


Сонячні електростанції досить інноваційне обладнання. Вони складені з великої кількості елементів, принципи роботи яких невідомі більшості власників. Насправді для більшості головніше розуміти, що обладнання справне і надалі приносить прибуток, а те, яким чином це відбувається не завжди цікаво. Але хочемо наголосити, що за таким високотехнологічним обладнанням необхідно слідкувати та виявляти несправності. Для цього все ж треба знати принцип роботи сонячної електростанції.

середа, 25 березня 2020 р.

Будова, технічне обслуговування та ремонт побутових приладів


Урок №.133-137 Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання побутових машин, ручного електроінструменту, електроприладів індивідуального користування. Конструктивні особливості. Технічне обслуговування та ремонт електрообладнання побутових машин, ручного електроінструменту, електроприладів індивідуального користування. Характерні несправності та способи їх усунення.

Що таке принципова електрична схема?


Основними технічними документами для електромонтера є креслення і електричні схеми. Креслення включає розміри, форму, матеріал і склад електроустановки. По ньому не завжди можна зрозуміти зв'язок між елементами. У ній допомагає розібратися електрична схема.Щоб читати електричну схему, необхідно добре знати і пам'ятати найбільш поширені умовні позначення контактів, теплових реле, двигунів, магнітних пускачів.

понеділок, 23 березня 2020 р.

Тести з теми "Електричні апарати".


Тестові питання:

1.Яким реле постачений магнітний пускач?
А) Реле часу
Б) Теплове реле 
В) Проміжне реле

2. Пускорегулювальні апарати використовують в установках напругою:
А) 1000 V
Б) Понад 1000 V
В) До 1000 V

3. Ізоляцію контактора випробують:
А) Амперметром на 500 А
Б) Ватметром на 500 Вт.
В) Мегомметром на 500 Вт

4. Теплове реле використовується:
А) При перевантаженнях
Б) При короткому замиканні
В) При перегріві обмоток двигуна